Değerler

Yapıray, Değerlerle Yönetmeyi esas alır. YAPIRAY için temel değerler :

Sürekli Gelişmek ve Gelişme ile Büyümeyi paralel götürmek,

Sistem ve Süreç içinde organize olmak,

Lider ve Öncü olmak,

Bilgiyi İşlemek, Öğrenmek ve Öğretmek,

Sonuç odaklı olmak, Sonuca ulaşacak Süreci kurgulamak,

Asla atalete düşmemek, her zaman canlı ve kararlı olmak,

Fark yaratmak ve yarattığı Farkı değerli kılmak,

Rekabetçi olmak, ancak Rekabette saygın olmak,

Riskleri yönetmek ve çözümleyici olmak,

Kurumsal davranmak, ancak bunu yaparken gerçeklerle çatışmamak,

Takım çalışmasını temel almak, ancak takım kadar takım üyelerinin de önemli ve değerli olduğunu bilmek,

En önemli değerin ÖLÇÜ olduğunun bilincinde, ölçülebilir işler yapmak, her yaptığı işi de ölçmek.

 

Kalite, İş Güvenliği ve Çevre Politikası

YAPIRAY “Kalite, İş Güvenliği ve Çevreye Duyarlı Şirket” anlayışını anlaşılabilir ve ulaşılabilir hale getirebilmek amacıyla “Kalite, İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Politikası”nı oluşturmuş ve sadakatle yürütmektedir.

YAPIRAY, kuruluşundan bugüne kadar gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, “İş Güvenliği ve Çevre”ye verdiği önem ve bunların sonucunda “Kalite” ile özdeşleşmiş ismiyle müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerle oluşturduğu güvenin sürekliliği ve raylı sistemlerdeki öncülüğünü devam ettirmektedir. Bu anlayışla kamuoyuna da açık tutulacak Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikamız aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 • Yapıray; Tüm faaliyetlerini öncelikle “İş Güvenliği, Çevre ve Müşteri Odaklı” planlar ve yürütür,
 • Yapıray; En uygun maliyet ile çalışarak öncelikli olarak insan gücüne yatırım yapmaktadır,
 • Yapıray; Rekabetçi, uygun kaliteye sahip, güvenilir ürün ve hizmet sağlamaktadır,
 • Yapıray; Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim sistemlerini etkin şekilde uygular ve sürekli iyileştirilmesini sağlamaktadır,
 • Yapıray Yönetimi; Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bügünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve sürekli kurumsal gözden geçirmeyi “Yapıray Kalite,İSG ve Çevre” politikası olarak taahhüt etmektedir,
 • “YAPIRAY, Faaliyetlerinden kaynaklanan Çevresel Etkilerin Kontrolünü sağlamak;
  “Sıfır İş Kazası” prensibi ile Kaliteli üretim yapmayı hedeflemektedir.”
 • Yapıray; Kalite, İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sistemlerini,  tüm çalışanlarının ve Tedarikçilerinin etkin katılımı ile sürdürülebilir yapmayı hedeflemektedir,
 • Yapıray; Faaliyetlerinden kaynaklanabilecek İş Güvenliği ve Çevre risklerinin kontrolünü sağlamayı ve tamamen önlemeye yönelik olarak sistemli bir şekilde takip etmeyi amaçlamaktadır,
 • Yapıray; İşyerinde iş kazası ve meslek hastalığına sebep olabilecek riskleri tespit edip, her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını  temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı taahhüt etmektedir,
 • Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamak ve iç ve dış paydaşlara yönelik, paydaşların kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan gereksinimlerini sağlamayı taahhüt etmektedir,
 

İnsan Kaynakları Politikası

İnsan Kaynakları Politikası ve İlkeleri Sektöründe kalite standardını yükseltme ve yenilikçi olma ilkesini benimsemiş olan Yapıray, en önemli değer ve gücünün kurumsal kültürü ile bütünleşmiş insan kaynakları olduğuna inanmaktadır. İnsan kaynakları uygulamalarının temel noktası, Şirketin Genel Politikaları ve Vizyon’udur. Bu nedenle Yapıray, Kalite Yönetiminin ve günümüz koşullarında ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabetin İnsan Kaynakları ile mümkün olabileceğinden hareketle, çalışanlarını büyük bir ailenin fertleri olarak kabul ederek, çalışanlarının verimlilik ve yetkinliklerini, sürekli geliştirmelerine imkân sağlar. Bu ifadeler doğrultusunda Yapıray İK ilkeleri aşağıda sunulmuştur.

 • Yapıray, işe uygun yetkinliğe sahip ve gelişmeye açık kişilerle çalışır.
 • Yapıray, çalışanların gelişimlerine katkıda bulunan eğitimleri planlar.
 • Yapıray, çalışanları arasında fırsat eşitliği oluşturarak, şeffaf, açık, adil bir yönetim politikası izler.
 • Yapıray, personelinin çalışma ortamının fiziksel, zihinsel ve sosyal olarak sağlıklı koşullarda olmasını sağlar.
 • Yapıray, çalışanları ile karşılıklı saygı, sevgi ve sadakat ile bağlı olarak, uzun süreli çalışmayı esas alır.
 • Yapıray, çalışanına güvenir; çalışanının üstlendiği görevleri layıkıyla yerine getirmesini bekler ve bunun için gereken desteği verir.
 • Yapıray, faaliyetlerindeki özel çözümleri ile çalışanlarına farklı yetkinlikler kazanmalarını sağlar.
 • Yapıray için ekip çalışması, sadece sorumlulukların ayrıştırılması değil, hedeflere bütüncül anlayış ile yaklaşılması ve başarılması demektir.
 • Yapıray, çalışanından ekip çalışmasına hem kendi yetkinlikleri ile hizmet vermesini, hem de ekibin yetkinliğini bir bütün olarak sonuca varmasını sağlamasını bekler.
 • Yapıray için Profesyonellik, işinde uzman olunması ve başarıya ulaşılması anlamını taşır.
 • Yapıray çalışanı görev insanıdır; Yapıray’ın geleceğine eklemlenmiştir.
 • Yapıray, çalışanı kadar geleceğe sahip olduğunun bilincindedir.
 • Yapıray için çalışanın 3 boyutlu düşünebilmesi, empati sahibi olması, sorunlara analitik mantalite ile yaklaşması esastır. Yapıray bugüne bu anlayış ile gelmiş, geleceğe de bu anlayış ile gideceğinin bilincindedir.
 • Yapıray ortaya çıkardığı eserlerin çalışanlarının başarısı olduğunu bilir ve çalışanları ile her zaman gurur duyar.
 • Yapıray çalışanının, “Yapıray’da çalıştığını” gururla söyleyebilmesi Yapıray için son derece önemlidir.
 • Yapıray, yaptığı işlerin teknik ve yönetsel kurallarına uyulmasını beklediği kadar, çalışanın vaziyetten vazife çıkarması ve çözüm üretmesini de bekler.
 • Yapıray, çalışanının her yaptığı işin bir maliyeti olduğunu bilmesini bekler ve maliyet kontrolünün, çalışanın oto kontrolü ile sağlanabileceğine inanır.
 • Yapıray hem teknik, hem de parasal olarak sağlanan başarıları çalışanları ile paylaşır. Paylaşmanın, büyümenin gücü olduğuna inanır.
 • Yapıray, çalışanına duyduğu güvenin suistimal edilmesini asla kabul etmez. Çalışana emanet edilen her türlü malzeme, makine ve en önemlisi bilginin, çalışan tarafından özenle korunmasını ve kollanmasını bekler.
Şirket Temel Politikası

Küreselleşme sürecinde ulaştırma sektörü, dünya üzerindeki tüm toplumların ekonomik ve sosyal yaşamda gelişmesinin temel öğelerinden biridir. Ulaştırma yöntemlerinin her biri ve özellikle Demiryollarının varlığı, Türkiye’nin 1923’ten bu yana göstermiş olduğu sosyal ve ekonomik büyümenin en önemli parametresidir.
Yapıray, küreselleşmenin ve gelişmenin temel öğesi olan insanların ve emtianın dolaşımı ve ekonomik katma değer yaratmasını sağlayacak en güvenli, en ekonomik ve en çevreci yaklaşımı sunan Demiryolu Sektörü’nde önce Türkiye’de ve daha sonra tüm Dünya ülkelerine bu çerçevede hizmet edebilmeyi görevi sayar.
Yapıray, Karbondioksit salınımlarının en yoğun olduğu Karayolu Ulaşımına alternatif olarak gelişen Raylı Sistemler sektöründe , ulusal veya uluslararası girişimlerde bulunarak, bilgi ve teknoloji yoğun yatırımlar yapmak sureti ile bir yandan ülkemizin sürdürülebilir Çevre Hedefine; diğer yandan Makine Sanayinden, Elektronik Sanayine, Toprak ve Mineral Sektöründen, Demir-Çelik Sektörüne ve Demir Dışı Metaller ve Kimya Sektörüne katkı sağlamak, bu sektörlerden elde edilen her bir unsurda teknolojinin gelişmesini sağlamak, bunu yaparken de “Doğru Tasarım” ve “Kusursuz Ölçüm Uygulamaları” ile hizmet etmeyi esas alır.
Yapıray, çalışanları ile birlikte seçkin bir hizmet sunmak ve sürekli gelişim için, aidiyet ve titizlik duygusu ile çalışarak faaliyet gösterdiği alanlar ve yörelerde topluma ve müşterilerine daima yenilikçi, öncü, saygın ve güvenilir bir kuruluş olduğunu ispatlar.
Yapıray, tüm işleyiş sistemini, bir yandan sözleşmeyle taahhüt edilen işveren beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak, diğer yandan sürdürülebilir gelişimini koruyacak şekilde yürütmeyi hedeflemektedir.
İnsan Kaynakları Politikası ve İlkeleri ile Sektöründe kalite standardını yükseltme ve yenilikçi olmayı benimsemiş olan Yapıray, en önemli değer ve gücünün kurumsal kültürü ile bütünleşmiş insan kaynakları olduğuna inanmaktadır.


Yapıray,
Ulusal Raylı Sistemler Sektöründe lider olmayı hedefleyen öncü bir firma ve marka olarak ‘bütüncül çözüm' hizmeti sunarken, müşteriye özel hizmet ve çözüm alternatifleri üreterek sektördeki hedeflerini sürekli yükseltmek ve yeni teknoloji fırsatlarını değerlendirerek Uluslararası alanda da lider bir Raylı Sistemler Şirketi olmayı amaçlamaktadır.
Yapıray, “Raylı Sistemler” kavramıyla ismini özdeşleştirmeyi, bu özdeşliği güven, tecrübe, uzmanlık ve sürdürülebilirlik ile bütünleştirmeyi temel sayar.
Yapıray, “Raylı Sistemlerde” bütüncül çözüm için hem yatay hem de dikey alanlarda gelişmek için yatırımlar yapmak, “Raylı Sistemler”’e gerek hizmet gerekse malzeme tedarik eden sektörler ile ticari ve stratejik işbirliği içinde olmayı önemli bir unsuru olarak kabul eder.
Yapıray için gelecek; bir beklenti değil, bugünden inşaa edilmesi gereken bir hedeftir.

BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Yapıray Demiryolu İnşaat Sistemleri San. Tic. AŞ. olarak bilginin stratejik varlıklarımızdan biri olduğunu biliyoruz. Yine bilginin paylaşılarak arttığını da biliyoruz. Bununla birlikte gerekli bilginin gereksiz kişilere geçmesinin tehlikesini de biliyoruz. Bu sebeple Bilgi Güvenliğini sağlamak için politikamız;
 
 • Bilgi varlıklarını yönetmek, varlıkların güvenlik değerlerini, ihtiyaçlarını ve risklerini belirlemek, güvenlik risklerine yönelik kontrolleri geliştirmek ve uygulamak.
 • Yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmek, anlaşmalardan doğan yükümlülükleri karşılamak ve iç ve dış paydaşlara yönelik, paydaşların kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak,
 • İş sürekliliğinde bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmak ve sürekliliğe katkıda bulunmak
 • Gerçekleşebilecek bilgi güvenliği olaylarına hızla müdahale edebilecek ve olayın etkisini minimize edecek yetkinliğe sahip olmak
 • Maliyet etkin bir kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini zaman içinde korumak ve iyileştirmek
 • Bilgi güvenliği yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak
 • Yürütülen tüm faaliyetlerde; bilgi güvenliğini, risk yönetimi çerçevesinde ele alarak bilgi güvenliği yönetim sisteminin;
 
 • Gizlilik: (Bilginin içeriğinin görüntülenmesinin, sadece bilgiyi/veriyi görüntülemeye izin verilen kişilerin erişimi ile kısıtlanması),
 • Bütünlük:(Bilginin yetkisiz veya yanlışlıkla değiştirilmesinin, silinmesinin veya eklemeler çıkarmalar yapılmasının tespit edilebilmesi ve tespit edilebilirliğin garanti altına alınması),
 • Erişilebilirlik:(Bilginin ihtiyaç duyulduğu her an kullanıma hazır olması)
 
üç temel öğesini sağlamayı BGYS politikası olarak benimsiyoruz.